Kameralı Güvenlik Sistemleri EKZE KAMERABLOGGİRİŞ
Analog Kamera sistemi 01.11.2013
Kamera sayısının az olduğu, 30 veya daha az gibi, iş takibi ve sarı renk güvenlik seviyesi olan yerlerde kullanılır.

Tabi ki Analog kamera sistemleri kamera teknolojisi anlamında IP kameralarla eşdeğerdir. IP kameraları öne çıkaran içerisinde bulunan işlemci ve yazılımsal yetenektir.
Analog kameralarda da IP kameralara oranla çok çeşit ve marka bulunmaktadır.
Samsung, LG, Bosch, Neutron, Novacom, Elegance, Avenir vb gibi.
Analog kameralarda, sıklıkla olarak Sony lens kullanılır. Kameraların teknik ayrıntıları verilirken, Sony CCD lens olarak kullanılan ifade sonrasında, son kullanıcı diye adlandırdığımız, iş yeri sahibi, site yönetimi gibi kesim kameranın markasını Sony olarak algılamakta. Bu dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntıdır.
Analog kamera sistemlerinde şunlar yer alır,
Dvr, yani kayıt cihazı
Harddisk
LCD Monitör
RG6 - U6 görüntü kablosu
Enerji taşıma kablosu
Bnc konektör
Kameralar, vb
gibi temel ürünler yer alır.
Yukarıda adı geçen temel malzemeleri göz önünde tutarsak, geriye işi yaptıracak olan; resmi kurum, site ve apartman yönetimi, şirketler vs. gibi yerlerin ihtiyaçlarını, doğru analiz ettirip doğru uygulamacıya vermesi gerekmektedir.
Kamera sisteminde dikkat edilmesi gereken detayları şunlardır,
Kamera sayısının doğru belirlenmesi
Uygulayıcı firmanın, uygulama alanı için keşif yapıp kroki çıkarması ve en uygun noktaları tespit etmesi.
Kameranın marka model gibi teknik özelliğinin belirlenmesi
Tüm kapalı alanlarda gece görüşlü diye ifade ettiğimiz infrared kameralar kullanılabilir. Bu kameranın üzerindeki üzerinde bulunan insan gözüyle göremediğimiz kızıl ötesi ışık yayan led sistemlerinin yaydığı ışık bir noktaya çarparak geri döner ve karanlıkta görüntü alır.
Bu tip özelliğe sahip, kızıl ötesi ışık yayan kameraların gece görüşleri açık alanda yetersizdir. Ekstra bir aydınlatmaya ihtiyaç duyulabilir.
Açık alanlarda bizim önemle vurguladığımız kullanılmasını istediğimiz Day&Night denilen kameralar kullanılmalıdır. Bunlar her türlü ışığı çevre, sokak hatta ay ışığını değerlendirebilir bunun yanısıra daha net bir görüntü sağlar.
Sistemin kurulacağı yerde gündüz ve gece olmak üzere iki defa keşif yapılmalıdır.
İlk keşif ( gündüz keşfi ) kamera noktaları, kamera adedi, görüş açısı, kazım, kazım derinliği, menhol noktalarının, bağlantı buatlarının, kırım, kablo kanalı, yer altı kablolama güzergahı, kullanılacak kablo cinsi, direk sayısı, direk boyu, vb. gibi uygulama için gerekli projenin belirlenmesinde önem taşımaktadır.
İkinci keşif ( gece keşfi ) işin en önemli kısmıdır. Yapılacak olan bu keşifte, kamera noktaları tek tek gezilerek, ışık seviyesi ölçülür. Bu ölçüm esnasında, uygulamada kullanılacak en uygun kameralar tespit edilir. Lux seviyesinin belirlenmesi iş veren için en uygun fiyata en uygun kamaranın seçimini sağlar.
Kablo model ve markasının belirlenmesi, sistemin uzun yıllar tam performansla çalışmasını sağlar.
Analog kameralı güvenlik ve izleme amaçlı kurulan sistemlerde üç tip kablo seçilir.
1- CCTV kablo içinde bir adet video, 2 yada 4 adet zayıf uç dediğimiz 12 V taşıyan 0,22 mm olan kablolardır. Bu tip kablolar kayıt ünitesisle kamera arasında en fazla 150 m olan sistemlerde kullanılır. Enerji kayıt ünitesinin yanında bulunan gerekli güçteki switching adaptöre 220 V gelir, 12 V olarak çıkar, sonra kameralara gider.
2- RG6-U6 kablo ise içinde sadece video taşıyan, bakır kalitesi oldukça yüksek, bakır şasesi ve sağlıklı bir blendaja sahip kablolardır. Görüntü taşıma mesafesi kayıt cihazı ile kamera arasında maksimum 500 m olan yerlerde kullanılabilir.
3- RG6-U11 kablo içinde sadece video görüntülerini taşıyan, bakır kalitesi yüksek ve kalın, bakır şasesi, bükülmesi zor ve sağlıklı bir blendaja sahip olan kablolardır. Görüntü taşıma mesafesi kayıt cihazı ile kamera arasında maksimum 700 m olan yerlerde kullanılılabilir.
4- Fiber Optik kablo terkibinde bakır bulundurmayan, dışında kendine ait özel bir zırh bulunan, ses, data ve video sinyalleri taşıyan kablolardır. Fiber optik kablolarda mesafe sınırı bulunmaz.
5- TTR kablo enerji taşımak için, 3 uca sahip, faz, nötr, toprak uçları, gibi, sıva üstü ve direk içi enerjisinde işlemesi oldukça kolay olan kablolardır. Enerji taşıma mesafesi yapılan hesaplama sonucunda tespit edilir. Bu mesafe aşılırsa voltaj kaybına, neden olur. Beslenecek olan araçların ürünlerin gücü çok doğru hesaplanmalıdır.
6- NYY kablo enerji taşımak için, yine 3 adet uca sahip, faz, nötr, toprak ucu gibi, yeraltı, sert ve işlemesi çok zor olan kablolardır. Enerji taşıma mesafesi yapılan hesaplama sonucunda tespit edilir. Belirlenen mesafe aşılırsa voltaj kaybına ya nienerji düşmesine neden olur.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz kabloların uygulama sırasında zarar vermeden çekilmesi gerekir. Mesela, üzerinden ağır bir cisim geçmemeli, herhangi bir yerinde çatlak ya da kesik olmamalı, video sinyalinin zayıflamaması için içi yekpare yani, eksiz olmalıdır.
Önemli video sinyallerinin taşınmasında enerji ve görüntü kablosu birbirinden ayrı çekilmelidir. 12 V ile çalışan kameralarda her kameranın ayağına kadar 220 V getirilip, kameranın üzerine takılan bir adaptörle 12 V akıma düşürülmelidir.
Sağladıkları,
Voltaj kayıpları önlenir,
Enerji ve video aynı kablo üzerinden taşınırsa zamanla ekranda gördüğümüz kamera görüntülerinde bozulmalar oluşur.
Enerjisi ve videosu ayrı çekilen sistemlerde voltaj kaybı, bozulmalara rastlanmaz.
Her kameranın adaptörü üzerinde bağımsız için her hangi bir adaptör arızasında sadece adaptörün bağlı olduğu kamera kapalı durumuna geçer. Bir adaptörle birden fazla kamera beslemek güvenlik zafiyetine sebep olur.
Adaptörler,
Switch mod olmalı ve gücü besleyeceği kamerayla eşit seviyede olmamalıdır.
BNC konnektör kullanılan kablo ile kamera ve kayıt cihazının, yani DVR bağlantısını sağlar.
Bnc konnektör, iletkenlik seviyesi yüksek olmalı, ayrıca kullanılacak kabloya göre seçilmelidir. CCTV, RG6-U6 ve RG6-U11 tip kabloların bnc konnektörleri birbirinden tamamen farklı üretilir. En sık gördüğümüz hata ise, bütün bu kablolarda aynı tip bnc kullanılmasıdır.
Yeraltı Boru Kangal, koruge, demir ve beton olmak üzere bunları 4 katagoride sıralarız,
Tavsiye ettiğimiz, kablo geçişi ve uygulama sonrasında müdahale kolaylığı sağladığı için koruge borulardır.
Kullanılan koruge veya kangal boruda hiç bir ek bant ya da benzeri yöntemle yapılmamalıdır. Ek maşönleri kullanılmalıdır. Maşönler zaman içinde deforme olmaz, yeraltına göre imal edilmiş olup, ömrü kullanılan boruyla eşittir.
İçerisinden geçen kabloların çapı hesaplanarak, minumum 2 katı olacak çapta tek boru kullanılmalıdır.
Menhol uygulama sırasında ve uygulama sonrasında sistemin altyapısına müdahale kolaylığını sağlar. Mesela, çalışan bir sistemde arızalı bir kablonun değişmesi veya ilave kablo çekiminde hattın tekrar kazılmasına gerek olmadan uygulama yapılmasına olanak tanır. Menhol kullanılan sistemlerde, arıza tespiti daha hızlı olmakla birlikte arıza oranı çok daha düşüktür. Plastik ve beton olmak üzere 2 tipte menhol vardır.
Kameralı güvenlik sistemlerinde, genel olarak plastik IP67 tabanlı menholler kullanılmaktadır. Menhollerin birbirine uzaklığı en fazla 50 metre olmalıdır.
Kamera Direği üzerine kamera, muhafaza, buat kutusu, infrared, spot, led gibi aydınlatmalar yerleştirdiğimiz demir, yuvarlak ya da köşeli çubuk profillerdir.
Genel olarak kameralı güvenlik sistemlerinde 3 - 4 - 6 ve hatta 8 metre uzunluğunda direkler kullanılır.
3 ya da 4 metrelik direkler sabit olarak bir yere bakan, zoom özelliği olmayan kameralar için uygun yer tespiti yapılıp kullanılır. Direk boyu minumum 3 metre olmasının nedeni insan elinin uzanmaması içindir.
6 ve 8 metre yüksekliğe sahip direkler sabit olarak belli bir noktaya bakan ya da hareket özelliği bulunan speed dome dediğimiz zoom özelliği olan kameralar için kullanılmaktadır.
Önemli Not plaka tanıma, yani plaka okuma özelliğine sahip sistemler için 1 - 1,5 metre aralığında kameralar yerleştirilir.


EKZE KAMERA ANKARA
Adres

4616 Sıhhiye Ankara
TELEFON
0 532 765 85 85

Email
info@ekzekamera.com